Een gebouw mag dan voor velen een statisch gegeven zijn, maar moeten we het niet eerder zien als een in de tijd evoluerend element, met diverse praktische en materiële levens. Onze maatschappij is er eentje die voortdurend in beweging is, wat maakt dat er nood is aan flexibiliteit van de bebouwde ruimten. Hoe hoger het aanpasssingspotentieel van de gebouwen, hoe rendabeler ze zullen zijn. B&R Facility Management is ook hier uw ideale partner.

Binnen de B&R Bouwgroep beschikken we over een professioneel team van projectvoorbereiders die over de nodige kennis beschikken om zowel voor- als stabiliteitsstudies en uitvoeringsplannen op te maken. We zorgen ervoor dat alles tot in detail gepland wordt en onze eigen mensen zien toe op de uitvoering ervan.

De energienormen worden steeds strenger. Tegen 2021 zijn ‘bijna-nul-energie’ gebouwen quasi de heersende norm. Dit heeft een positieve impact op de waarde van uw vastgoed.

Door te investeren in een energiezuinig gebouw, bespaart u onmiddellijk op uw energiekosten. Hoever u hierin wenst te gaan, bepaalt u zelf aan de hand van uw verwachtingen. Wij zorgen steeds voor een kosten-baten analyse op maat.

Icoon van een document